bg1
 
Sk /

imagine development s.r.o.

 

SK

Kutlíkova 13

851 02 Bratislava

 

CZ

Sochorova 23

616 00 Brno

 

Tel +421 948 966 977

Tel +421 221 293 421

info@imaginehome.eu

 

 
1/10
 

LUDWIGOV MLYN

Nový projekt v centrálnej lokalite nadväzuje na takmer zabudnutý príbeh z bratislavskej histórie. 

Ludwigov mlyn je komorný projekt s limitovaným počtom bytov, s podzemným parkovaním, komunitnými funkciami a vybavenosťou v parteri. Je situovaný v atraktívnej vnútromestkej polohe, v blízkosti Trnavského mýta a OC Centrál. Architektúra projektu nadväzje na bohatú, ale  takmer stratenú industriálnu históriu tohto miesta. Historický Ludwigov mlyn bol prvým parným, neskôr elektrickým, a zároveň najväčším mlynom v meste. Z rozsiahleho areálu ktorý zapĺňal celý blok medzi Karadžičovou, Krížnou, Trnavským mýtom a Metodovou, kadiaľ ešte v pred pár desiatkami rokov viedla železničná vlečka, sa žiaľ zachovala už len malá časť mestského paláca rodiny Ludwigovcov a obilné silo z 1930-tych rokov. Práve v bezprostrednom susedtsve sila, ktoré je dnes už kultúrnou pamiatkou, hlavnou fasádou orientovaný do Metodovej ulice, sa nachádza náš nový projekt. Bližšie informácie na info@imaginehome.eu.
 
1/10
 

Viac o projekte na ludwigovmlyn.imaginehome.eu

scroll