bg1
 
Sk /

imagine development s.r.o.

 

SK

Kutlíkova 13

851 02 Bratislava

 

CZ

Sochorova 23

616 00 Brno

 

Tel +421 948 966 977

Tel +421 221 293 421

info@imaginehome.eu

 

poradenstvo

Cesta k úspešnému developmentu je dlhá a zložitá, môžeme Vás na nej sprevádzať. Poznáme riziká, ktoré na nej čakajú a vieme im predchádzať.

Veríme, že spolupráca a partnerstvo otvárajú nové možnosti. Okrem rozvoja našich vlastných projektov preto aktívne vyhľadávame spoluprácu s partnermi tak z privátneho, ako aj z verejného sektoru. Buď formou joint-ventures, alebo poradenstva sme schopní priniesť do procesu developovania efektivitu a do budúceho stavaného prostredia kvalitu a atraktivitu.

Development, rovnako ako každá iná investícia, si vyžaduje čas, nasadenie a skúsenosti. Ak je Vám aj napriek Vašim vlastným úspechom jasné, že cesta k úspešnému developmentu je dlhá a zložitá, môžeme Vás na nej sprevádzať. Poznáme riziká, ktorá na nej čakajú a vieme im predchádzať. Tak, aby na jej konci bol výsledok, ktorý ste očakávali. Stavať budovy a vytvárať prostredie nás baví. Vy sa zatiaľ môžete naplno venovať tomu, čo baví Vás.

Máte pozemok, na ktorom by ste chceli niečo postaviť, alebo sa s týmto zámerom chystáte niečo kúpiť? Potrebujete dať nový život starej budove, alebo zregenerovať územie? Vieme z tohto pohľadu nehnuteľnosti zanalyzovať a posúdiť. Váš zámer rozvinieme a rozpracujeme do podrobného konceptu. Dnes už nestačí mať hrubú predstavu o tom, čo chcete stavať. O úspechu a neúspechu projektu rozhoduje to, ako je nastavený – obchodne, finančne, marketingovo, rozsahom, charakterom... a to už od samotného počiatku. Keď už dom stojí, nedá sa  zmeniť a zlé byty už dnes nikto nechce.

Pri vypracovaní konceptu vychádzame z podrobných analýz trhu, z detailných rozborov úspešných projektov, z vlastných domácich i zahraničných skúseností. Súčasťou konceptu je hmotová štúdia, predbežný rozpočet a úvodná feasibility, ktorá overí realizovateľnosť celého zámeru. Takto overený zámer sa posunie do fázy pre-developmentu, detailnej prípravy realizácie projektu.

Kľúčovým v tejto fáze je správny výber architekta a projektantov, ktorých úroveň výrazne ovplyvní kvalitu, charakter, náklady a tým aj úspešnosť pripravovaného zámeru. Nevyhnutným predpokladom k tomu je precízne zadanie pre spracovanie projektovej dokumentácie. Viete, aká bude optimálna skladba bytov, miera ich flexibility, aké by mali mať výmery, dispozičné riešenia, cenu? My áno.

Okrem toho je potrebné zladiť jednotlivé časti projektovej dokumentácie, inžiniering, povolenia. Odkomunikovať projekt so samosprávou, úradmi, a stále častejšie aj so susedskou koumunitou a verejnosťou. Máme s tým skúsenosti.

Rozhodnutia o vhodnej prezentácii projektu a nastavení PR už bezprostredne súvisia s marketingom a predajom.  Predávať byty nie je to isté, ako predávať televízory, dobrý byt a dom sú viac ako len súčet technických parametrov, sú súčasťou našej identity. Na tomto pozadí vieme naplánovať úvodnú kampaň i celkovú marketingovú stratégiu, či predajnú argumentáciu pre konkrétny projekt.

Veľa dôležitých činností súvisí aj s realizačnou fázou – od vypracovania podkladov pre rokovania s bankami, cez výber dodávateľov stavby, technického dozoru, vypracovanie potrebných zmlúv, organizáciu klientských zmien, až po kolaudáciu stavby a odovzdanie bytov. .A ak o Vašom projekte uvažujete aj z pohľadu udržateľnosti, vieme Vám ho pomôcť nastaviť tak, aby ste s ním mohli ašpirovať aj na certifikáciu LEED. Ako jedna z mála firiem na Slovensku vieme poskytnúť služby LEED-certifikovanej osoby (LEED Certified Professional).

scroll