bg1
 
Sk /

imagine development s.r.o.

 

SK

Kutlíkova 13

851 02 Bratislava

 

CZ

Sochorova 23

616 00 Brno

 

Tel +421 948 966 977

Tel +421 221 293 421

info@imaginehome.eu

 

o domoch

Dizajn domu a jeho okolia nielen určuje jeho vzhľad, ale ovplyvňuje aj jeho mikroklímu, náklady na jeho prevádzku, životnosť a náročnosť údržby.

Ako často prechádzame medzi ulicou a našim vlastným bytom, medzi úplne verejným a čisto súkromným svetom? Túto cestu tvoria priestory,  v ktorých potrebujeme mať pocit bezpečia, chceme sa v nich dobre cítiť a mať ich pod kontrolou. Predzáhradka, vchod, schodisko, chodba, dvor, detské ihrisko... Fungujúce spoločné priestory, ktoré nám neberú súkromie, kde ale môžeme prehodiť pár slov so susedmi a mať na dohľad naše deti. Záleží nám na tom, ako vyzerajú?

Dobrý dizajn domu a jeho okolia nielen určuje jeho vzhľad, ale ovplyvňuje aj jeho mikroklímu, náklady na jeho prevádzku, životnosť a náročnosť údržby. Motivuje obyvateľov a návštevníkov k priateľskému, alebo naopak k antisociálnemu správaniu. A samozrejme, vytvára charakter prostredia, ktorému hovoríme domov.


Inšpirovaní hodnoteniami ako LEED, BREEAM, či  BfL, snažíme sa byť v našich projektoch aspoň v rámci finančných limitov bežných rozpočtov ekologicky zodpovední. Uprednostniť nové využitie pred zbúraním, ponechať to, čo je hodnotné a vylepšiť, čo nie je. Ušetriť aspoň trochu energie a vody. A hlavne – čo najviac zachovať a rozšíriť zeleň.

scroll